PASŪTĪT PAKALPOJUMU

Pēc jūsu pieprasījumu, mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā.


Aizpildiet visas ailes *

Jūsu jautājums tika nosūtīts.
Kļūda, lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
„Veicot kravu pārvadājumus, mēs rūpējamies par jūsu biznesa drošumu.”

Kravu apdrošināšana

Apdrošināšana– miera un pārliecības ķīla. Kravu apdrošināšana ir svarīgs kompānijas, kura nodarbojas ar kravu pārvadājumu organizēšanu, stabilas un efektīvas darbības nosacījums.

 Kompānija "WWL" cenšas norobežot savus Klientus no visiem iespējamajiem materiālajiem riskiem kravu pārvadāšanā. "WWL"   jau vairāk nekā 10 gadus sadarbojas ar lielākajām apdrošināšanas kompānijām Eiropas valstu reģionā "GROUPAMA" un "INTER HANNOVER".

"WWL" kopā ar "GROUPAMA" un "INTER HANNOVER" īsteno „C” kravu apdrošināšanu ar atbildību par visiem riskiem. Šis apdrošināšanas veids paredz to zaudējumu segšanu, kuri radušies no kravas bojājuma vai visas kravas vai tās daļas pilnīgas bojāejas, kas notikusi jebkuru iemeslu dēļ, izņemot vispārpieņemtos izņēmumus (pēc KF CK, Londonas apdrošinātāju Institūta Noteikumiem). "WWL" kopā ar "GROUPAMA" un "INTER HANNOVER" garantē pilnu materiālā zaudējuma atlīdzināšanu, iestājoties apdrošināšanas gadījumiem.

Kravu apdrošināšanas īpatnības:
 • brīva polises nodošana;
 • apdrošināšana saskaņā ar kravas rūpnīcas vērtību;
 • apdrošināšanas iespēja pēc ģenerālās (atvērtās) polises;
 • iestājoties apdrošināšanas gadījumam – inspektora tūlītēja izbraukšana uz notikuma vietu jebkurā punktā.
Kravu apdrošināšanas tarifs ir atkarīgs no:
 • transportēšanas nosacījumiem;
 • apdrošināšanas atbildības apjoma;
 • transporta veida;
 • pārvadājamās kravas nomenklatūras;
 • maršruta rakstura un tā garuma;
 • citiem faktoriem, kuri ietekmē kravas bojāejas vai bojājuma risku.
Faktori, kuri ietekmē tarifa pazemināšanos:
 • pozitīva iepriekšējo pārvadājumu statistika;
 • pārvadājumu regularitāte, to apjoms, ģenerāllīguma noformēšana;
 • apdrošināšanas gadījumu iestāšanās risku pazeminošu pasākumu veikšana.

mūsu partneri